Thành viên

 

Cơ cấu nhân sự công ty TNHH Nội – Ngoại thất B Plus:

1. CEO & Founder:  KTS. Nguyễn Hữu Pháp

Tốt nghiệp chuyên ngành Kiến Trúc Công Trình, Đại Học Kiến Trúc Hà Nội

2. Phụ trách Văn phòng tại Buôn Ma Thuột:

KTS. Nguyễn Thế Vũ, Tốt nghiệp chuyên ngành Quy Hoạch, Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng

3. Phụ trách kỹ thuật, đơn hàng:

Phạm Chí Hiếu

4. Phụ trách thi công mỹ thuật, chỉ trang trí:

Họa sỹ Lê Ngọc Thế, Tốt nghiệp chuyên ngành hội họa, Đại Học Mỹ Thuật Nha Trang

5. Phụ trách phân xưởng:

Võ Dương