Nhà cấp 4 chị Chi

Nhà cấp 4 chị Chi

+ Địa chỉ : Krông Năng, Đắk Lắk

Năm thực hiện: 2016

Công việc: Thiết kế cải tạo mặt tiền, thi công nội thất

 

1

 

2