Nhà phố anh Chương

Nhà phố anh Chương

+ Địa chỉ : Eahleo,Đắk Lắk

Diện tích: 15.4 x 4.5 (m)

Số tầng: 02

Năm thực hiện: 2016

Công việc: Thiết kế kiến trúc

d

 

a

 

b

 

c