Phòng khách chị Nga

Phòng khách chị Nga

+ Địa chỉ : TT Eakar, Đắk Lắk

Hạng mục thi công: full nội thất

Chất liệu: MFC, Acrylic An Cường

Hoàn thành: T11/2018