Phòng thờ 11

Phòng thờ 11

+ Địa chỉ : TX. Buôn Hồ, Đắk Lắk

Chất liệu: Gỗ căm xe
Hoàn thành: 2019